చైనాను వణికిస్తున్న ఈ ఒమిక్రాన్ సబ్‌వేరియంట్ ఎంత ప్రమాదకరం? భారత్‌లో పరిస్థితి ఏంటి?