ట్రయాంగిల్ స్టోరీలో విస్తుపోయే విషయాలు.. నిహారికా రెడ్డి ఫోన్‌లో మరో..?