బాడీలో వణుకు మతి మరుపు నరాల బలహీనత ను తరిమి కొడుతుంది

60 70 సంవత్సరాల పైబడిన పెద్దలందరికీ ఎక్కువమందిలో కనపడే, ప్రధానంగా సమస్యలు మూడో ఒకటి పార్కింగ్ సన్స్, సమస్య రెండు ఆల్జీమర్స్ సమస్య, మూడు డిమాండ్షియా,

ఈ మూడు రకాల సమస్యలు పెద్ద వయసు వారిని ముసలి వారిని, ఎక్కువగా వేధిస్తూ ఉంటుంది. పార్కింగ్ సెన్స్ అంటే తల చేతులు మెడ ఒళ్లంతా వనకడం, బాడీ కంట్రోల్ తగ్గిపోవడం, ఇక కంటి చూపు కూడా స్థిరంగా ఉండడం.

స్పందించకపోవడం బాగా బ్యాలెన్స్ తప్పిపోవడం, ఇలాంటి లక్షణాలు చేతులు కాళ్లలో, నరాల్లో అతిగా కరెంటు రిలీజ్ అయ్యి, ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మెదడు కృషించుకుపోవడం, కణాలన్నీ మతిమరుపు లాంటి సమస్యలు పెద్ద వయసుకు వచ్చేవి ఇవి. ఇలాంటి మూడు సమస్యలను తగ్గించడానికి, పెద్ద వయసు వారికి ప్రత్యేకంగా పెద్ద ఉసిరి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుందని, సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ గా నిరూపించబడింది.

సంవత్సరం పొడవునా ఉసిరికాయ తినాలని ఆచారాన్ని, మన ఋషులు పూర్వికులు మన ఆచారంలో పెట్టారు కానీ, మనం ఉసిరికాయను ఆవకాయ రూపంలో తింటున్నాం కానీ, ఇతర రూపాలలో పక్కన పెట్టేసాము. కాబట్టి అలాంటి ఉసిరికాయను అన్నింటికంటే బెస్ట్ గా వాడుకో తగ్గది. ముక్కలు కోసి ఎండపెట్టి ఉసిరికాయ ముక్కలు ఇంట్లో ఉంచుకొని, సంవత్సరం పొడవునా ఉసిరికాయ మొక్కలు రోజు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, భోజనం తర్వాత ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూటలా, కొన్ని ఉసిరికాయ మొక్కలు చప్పరించడం చాలా మంచిది.

నానపెట్టుకొని కూడా ఉసిరికాయ ముక్కలను యధావిధిగా తినడం, ఈజీ పద్ధతి నోరు చాలా ఫ్రెష్ అయిపోతుంది, నోట్లో బ్యాడ్ బాక్టీరియా శుభ్రంగా చచ్చిపోతుంది. ఉసిరికాయలు బాగా వాడితే కూడా మరి ఈ ఉసిరికాయలు మెదడుకు సంబంధించిన మూడు సమస్యలు రాకుండా ఉంచడానికి, ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటే, ఈ పెద్ద ఉసిరిలో ఉంటే క్లోరోజనికి ఆసిడ్, రెండవది కెఫిక్ యాసిడ్, మూడోది ఎలాజిక్ ఆసిడ్, ఈ మూడు రకాల యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, మన శరీరాన్ని నియంత్రించడానికి, నిరంతరం మెదడు పనిచేస్తూ ఉంటుంది.

మనం ఆలోచన చేసే కొద్ది మెదడు కణాలు అతిగా వర్క్ చేయాల్సిందే, ఈ మెదడు కణాలు పనిచేసేటప్పుడు, విడుదలయ్యే కెమికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హాని కలిగించేవి ముఖ్యంగా త అనే ప్రోటీన్ బీటా ఎమిలైడ్ అనే ప్రోటీన్, ఇవి ఎక్కువగా మెదడు కణాలు డామేజ్ అవ్వడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి. బ్రెయిన్ సెల్స్ కుషించుకు పోవడానికి, ముఖ్యంగా మతిమరుపు ఇలాంటివి రావడానికి, ప్రధాన కారణాలు పార్కింగ్ సన్స్ కూడా ఇలాంటివి, ఎక్కువ కారణాలు మరి ఇలాంటి హాన్ని కలిగించే ప్రోటీన్ ని తగ్గించడానికి, పెద్ద ఉసిరిలో ఉంటే ఈ మూడు రకాల యాసిడ్స్ ఉన్నాయో, అవి సహజంగా బీటా ఇమెయిల్ అనే ప్రోటీన్ ని, తగ్గించేసి మెదడు కణాలు పరిరక్షణకు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. పూర్తి సమాచారం కోసం వీడియోలో చూడండి…