రాత్రి 12 గంటలు దాటాక పడుకునే వారికీ ఈ వీడియో చూస్తే మతిపోతుంది

late night వరకు మేలుకోగా ఉండే వాళ్ళని సమాజం బద్దకస్తులు లేదా ఎందుకు పనికి రాని వారిగా భావిస్తుంది కానీ science విషయం గురించి ఇంకేదో చెబుతుంది. ఎందుకంటే అసంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న సమాచారం మిమ్మల్ని mislead చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రోజు episode నేను మీకు త్వరగా పడుకునేవారు మరియు late night వరకు మేలుకోగా ఉండేవారు. మేధోపరమైన సామర్థ్యం మరియు వారి వారి జీవితాలపై ఏం ప్రభావం పడుతుందో చెప్తాను మరియు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి. Video చూసాక మీరు మీ sleeping ten అయినా తప్పకుండా దృష్టి పెట్టండి.

ఇక్కడ topic లోకి వస్తే ఒక famous other benjamin franklin ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని చెప్పారు. Early too bed and editor rice makes man healthy welding and wise అంటే త్వరగా పడుకోవడం మరియు త్వరగా నిద్రలేవడం వల్ల ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యకరంగా మరియు జీవితంలో అభివృద్ధి చెందుతాడు అని almost. ఇదేవిధంగా మన culture కూడా చెప్తారు. కానీ science పరంగా త్వరగా పడుకొని త్వరగా నిద్ర లేచే వారు మేధస్సు అర్ధరాత్రి వరకు మెలుకువగా ఉండేవారు కన్నా తక్కువగా ఉంటుందంట. కానీ ఇది విని మీరు అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఉండటం start చేయకండి.

ఎందుకంటే ఒక research లో భాగంగా తీరిన reports త్వరగా పడుకుని లేచే వారిని అత్యంత ఆశా వదులుగా అత్యంత conscious persons మరియు అత్యంత చురుకైన వారిగా పేర్కొన్నారు. నిజానికి త్వరగా పడుకుని లేచే వారు ఉదయం పూట అత్యంత శక్తివంతమైన సహజసిద్ధ సూర్యకిరణాలు వల్ల చాలా active గా ఉంటారు. అంటే వారి భారీ environment తో పాటు సింగ్ అయి ఉంటుంది మరియు ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది mrcs.

అందులో తేలిన వివరాల ప్రకారం మన మెదడు యొక్క presented cortex ఉదయం పూటే చాలా active గా ఉంటుందట మరియు మనం మెదడులోని భాగమే planning చేస్తుంది, సంకల్ప బలాన్ని పెంచుతుంది, decision కూడా తీసుకుంటుంది మరియు సంకల్ప బలమే మనల్ని జీవితంలో పెద్ద పెద్ద targets ని reach అవ్వడానికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది అంటే త్వరగా పడుకొని లేవటం అనేది చెడ్డ అలవాటు మాత్రం కాదు. అంతే కాదు ఇది మన జీవితానికి చాలా important కూడా.

కానీ మీకు video starting చెప్పినట్టుగా అర్ధరాత్రి వరకు మెలుకువగా ఉండేవారు మేధస్సు త్వరగా కొడుకుని వారితో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి మీరు కూడా మీ మేధస్సుని పెంచుకోవడానికి అర్ధరాత్రి వరకు మెలుకువగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? దీనికోసం మీరు ముందు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నిజానికి అర్ధరాత్రి వరకు మెలుకువగా ఉండే వ్యక్తి సమాజంలోని మనుషులతో ఎక్కువగా interact అవ్వలేదు. అంటే అతను society తో సింగ్ అవ్వలేదు.

దీనికే researches social just like అని పేరు పెట్టారు. ప్రపంచంలోని మనుషులందరూ ముందే చేసేసే పనులు మీరు చాలా late చేస్తారు. అంటే ఏదో వేరే దేశంలోని time june లో బ్రతుకుతున్న ట్లుగా మీరు జీవిస్తారు. Suppose ఒక వ్యక్తి తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు పడుకొని ఉదయం పదకొండు గంటలకు లేచాడు అనుకుందాం. అతనికి పదకొండు గంటల నుండే అతని రోజు ప్రారంభమవుతుంది. అంటే అతను సమాజంలో ప్రతి పనిలోనూ వెనకే ఉన్నాడు. కానీ ఒక వ్యక్తి అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని కేవలం కొన్ని గంటలు పడుకొని ఉదయం త్వరగా నిద్ర లేచాడంటే.

నిద్రలేమి వల్ల అతని brain functioning పై చాలా చెడు ప్రభావం పడుతుంది మరియు brain changes physical గా కూడా మనం చూడగలవు. మీకు వైట్ కథలో కనపడే దాన్ని మన brain లోని white better అని అంటారు. అర్ధరాత్రులు వరకు మెలుకువగా ఉండేవారికి ఇది మెల్ల మెల్లగా తగ్గిపోతుంది. Area మన brain లో hormones pass అవ్వడానికి ఒక road లాగా వ్యవహరిస్తుంది. ఒకవేళ ఇది తగ్గిపోతే harmones pass అవ్వడానికి సరిగ్గా దారి కూడా ఉండదు. దీని వల్ల మనల్ని happy గా ఉంచే రూపమైన మరి serotonin లాంటి hormones కూడా మన శరీరంలో చాలా తక్కువగా ప్ర వహిస్తాయి.

దీనివల్లే late night వరకు మెలుకువగా ఉండే వారిలో lack of willpower మరియు laziness చాలా clear గా కనబడతాయి. కానీ late night వరకు మెలుకువగా ఉండేవారు మెదడులో cortizol level పెరిగిపోతుంది. Cortizol అనేది ఒక stress హార్మోన్. ఇది పెరగడం వల్ల వ్యక్తి అనుకోకుండా రాబోయే ప్రతి సమస్య పట్ల elect అయిపోతాడు మరియు stress వల్ల ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి risk తీసుకోవడానికి అయినా ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. అందుకనే కొత్త కొత్త opportunities వారికోసమే సృష్టించినట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఇలాంటి వారు life లో చాలా creative అయిపోతారు మరియు financial గా కూడా బాగా ఎదుగుతారు.