సినీ పరిశ్రమలో మరో ఘోర.. కుప్పకూలిన జూ. ఎన్ఠీఆర్, పవన్ కళ్యాణ్