హీరో వెంకటేష్ ఇంట్లో ఘోర.. తరలివస్తున్న సినీ ప్రముఖులు