ఇంట్లో ఎవ్వరు పూజ చెయ్యాలి

ఇంట్లో సాధారణంగా రోజు వారి పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కొంతమంది నిత్య పూజ చేస్తూ ఉంటారు మరి కొంతమంది గురు, శుక్ర ,శని మొదలగు ప్రత్యేకమైన వారాలలో పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంట్లో పూజ అనేది ఎవరు చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది? పూజ అనేది వారంలో ప్రతిరోజు చేసుకుంటే చాలా మంచిది, ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో ఒక దీపం పెట్టుకొని పూజ చేస్తే చాలా మంచిది. పూజ చేసుకోవడానికి సమయం లేని సందర్భంలో కనీసం …

ఇంట్లో ఎవ్వరు పూజ చెయ్యాలి Read More »

కంటి చూపుని కోల్పోతున్న ప్రతి ఒక్కరు త ప్పక చూడాల్సిన

ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి చిన్న ఏజ్ పిల్లలకే కళ్ళకి అద్దాలు వస్తున్నాయి. అది ఏ విటమిన్ వల్ల అయినా కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద భూతద్దాలు పెట్టేసుకున్నారు చిన్నపిల్లలు అంత, అయితే వాళ్లలో ఏ విటమిన్ లోపం అయ్యి ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి అంటారు. తల్లిదండ్రులు చాలా కేర్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా చాలా మందికి కళ్ళు మందగించి కంటి చూపు మందగించి ఇలాంటి స్పెట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఈ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే చాలు కంటి సమస్యలు …

కంటి చూపుని కోల్పోతున్న ప్రతి ఒక్కరు త ప్పక చూడాల్సిన Read More »